Raku

Het Japanse teken Raku staat voor “geluk, vrede, vrijheid, vreugde”. Het betreft ook een keramische techniek met zijn oorsprong in de   Japanse theeceremonie en de achterliggende filosofie. Het keramische voorwerp ondergaat een bewerking door direct vanuit de glazuurbrand in de roodgloeiende oven te worden gereduceerd in houtspaanders. De “craquele” en decoratie zijn typerend voor deze techniek.

Deze methode van werken veroorzaakt ook de gespannen verhouding die altijd aanwezig is tussen beheersen en “laissez-faire”, tussen het “in-de-hand-hebben” en het “uit-de-hand-lopen”, tussen durven experimenteren en terughouden, tussen “overdone” en “understatement”.

Het proces van kleibereiding, voorbereiding, ontwerpen, productie, biscuitbrand, decoreren, gladbranden, reduceren, afkoelen en schoonmaken is een totaalconcept met bij de eindbeoordeling gevoelens van

– acceptatie, dat het zo ging,

– verwondering, dat het toch anders uitpakte,

– voldoening, dat het ging zoals je verwachtte en plande,

– verbazing, dat er onverwachte effecten zich voordeden, maar bovenal waarvoor het Raku karakter staat, gevoelens van plezier, geluk, vrede en vreugde.

Geef een reactie